Trump đi bỏ phiếu sớm

1 month ago 30
ARTICLE AD
Tổng thống Trump đã bỏ phiếu sớm cho mình hôm nay tại bang Florida, trước khi bước vào một ngày vận động tranh cử bận rộn.
Read Entire Article