Trump gọi nhầm Tổng thống Macron là 'thủ tướng'

1 week ago 13
ARTICLE AD
Trump gọi nhầm chức danh của Macron khi phát biểu tại cuộc mít tinh ở Michigan về việc rút khỏi một số thỏa thuận quốc tế.
Read Entire Article