Trump nói Mỹ có vaccine Covid-19 nhờ ông

2 weeks ago 11
ARTICLE AD
Tổng thống Mỹ nói việc ông làm việc trong Phòng Bầu dục, giám sát phát triển vaccine Covid-19 góp phần vào việc Mỹ hiện có hai loại hiệu quả 95%.
Read Entire Article