Trump phản đối đổi tên căn cứ quân sự

3 months ago 22
ARTICLE AD
Trump tuyên bố không cho đổi tên những căn cứ quân sự được đặt theo tên các chỉ huy Liên minh miền Nam thời nội chiến Mỹ.
Read Entire Article