Trump rút hơn 9.000 lính Mỹ khỏi Đức

1 week ago 9
ARTICLE AD
Tổng thống Trump phê chuẩn kế hoạch cắt giảm 9.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở Đức nhằm thu hẹp hiện diện quân sự tại nước này.
Read Entire Article