Trump 'từ chối thanh toán' cho luật sư Giuliani

1 week ago 15
ARTICLE AD
Tổng thống Mỹ bất hòa với luật sư riêng Rudy Giuliani, không cho trợ lý liên lạc với ông và từ chối thanh toán các chi phí pháp lý.
Read Entire Article