Trump 'tủi thân' trong Nhà Trắng

2 days ago 5
ARTICLE AD
Trump cho rằng mọi người "không bảo vệ ông" khi bị Hạ viện xem xét bãi nhiệm, trong khi nhiều quan chức Nhà Trắng nói ông "tự làm tự chịu".
Read Entire Article