Trump vào viện thăm em trai

1 month ago 18
ARTICLE AD
Trump đến thành phố New York ngày 14/8 để thăm em trai Robert Trump đang phải nhập viện, Nhà Trắng cho biết.
Read Entire Article