Trump yêu cầu mở cửa trở lại nhà thờ

1 month ago 19
ARTICLE AD
Tổng thống Trump thúc giục các thống đốc bang cho phép nhà thờ mở cửa trở lại vì chúng đều là những địa điểm thiết yếu.
Read Entire Article