Trung Quốc cáo buộc một số nước tung tin giả

3 months ago 22
ARTICLE AD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố một số quốc gia “phát tán thông tin sai lệch” và cản trở hợp tác quốc tế trong nỗ lực chống Covid-19.
Read Entire Article