Trung Quốc nêu điều kiện hợp tác với Mỹ

1 month ago 16
ARTICLE AD
Trung Quốc hôm nay kêu gọi Mỹ dỡ bỏ những hạn chế "phi lý" về hợp tác và cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Read Entire Article