Trung Quốc soạn thảo kế hoạch 5 năm mới

9 months ago 5669
ARTICLE AD
Kế hoạch 5 năm tiếp theo đang được Trung Quốc xây dựng với mục tiêu tăng tự chủ, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ .
Read Entire Article