Trung Quốc thừa nhận xả đập Tam Hiệp

1 week ago 11
ARTICLE AD
Chính phủ Trung Quốc thừa nhận đợt xả lũ đầu tiên trong năm ở đập Tam Hiệp sau các video thành phố ở hạ lưu đập bị ngập lụt.
Read Entire Article