Trung Quốc tuyên bố sẽ cải tổ y tế

1 month ago 17
ARTICLE AD
Cơ quan hoạch định Trung Quốc cho biết sẽ củng cố các trung tâm kiểm soát dịch bệnh, cải thiện triển khai nguồn lực, nhằm giải quyết thiếu sót bị phơi bày trong Covid-19.
Read Entire Article