Twitter xóa hơn 170.000 tài khoản ca ngợi Trung Quốc

3 months ago 32
ARTICLE AD
Twitter xóa hơn 170.000 tài khoản được cho là truyền bá các thông điệp không đúng sự thật ca ngợi chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là về Covid-19.
Read Entire Article