Vệ binh Quốc gia mang súng tuần tra ở Washington

2 weeks ago 12
ARTICLE AD
Các vệ binh quốc gia ban đầu nhận nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát đảm bảo an ninh ở Washington, song sau đó được phép mang vũ khí đi tuần.
Read Entire Article