Viết di chúc để lại 2,5 ha đất cho voi

3 months ago 34
ARTICLE AD
Akhtar Imam, 50 tuổi, ở bang Bihar, tuyên bố hai con voi đã cứu mạng mình nên quyết định viết di chúc để lại phần lớn đất đai cho chúng.
Read Entire Article