WHO chỉ trích nước giàu tích trữ vaccine Covid-19

1 week ago 14
ARTICLE AD
WHO cho rằng con đường tiếp cận vaccine Covid-19 của nhiều nước nghèo bị cản trở khi các quốc gia giàu có vung tiền mua vaccine quá mức cần thiết.
Read Entire Article