Xem xét bãi nhiệm có thể cản bước Trump?

2 weeks ago 16
ARTICLE AD
Chưa đầy một tuần sau cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol, Hạ viện đang gấp rút chuẩn bị xem xét bãi nhiệm Trump lần thứ hai trong vòng 13 tháng.
Read Entire Article