Xét nghiệm nCoV - trở ngại níu chân Mỹ mở cửa kinh tế

2 months ago 28
ARTICLE AD
Nhiều bang Mỹ đang cố gắng mở cửa nền kinh tế nhanh nhất có thể, nhưng việc thiếu hụt xét nghiệm chính xác đang cản trở nỗ lực này. 
Read Entire Article