Y bác sĩ Philippines cảnh báo thất bại trước Covid-19

2 weeks ago 10
ARTICLE AD
Hơn một triệu y bác sĩ Philippines cảnh báo nước này đang thất bại trước Covid-19, kêu gọi Tổng thống Duterte tái áp đặt phong toả trong và quanh Manila.
Read Entire Article