Yêu cầu Hàn Quốc cứu chữa cô dâu Việt ôm con nhảy lầu

2 days ago 6
ARTICLE AD
Bộ Ngoại giao yêu cầu Hàn Quốc điều trị trên tinh thần nhân đạo cho cô dâu Việt trọng thương do ôm con nhảy lầu và xét xử đúng người đúng tội.
Read Entire Article