YouTube đình chỉ kênh của Trump

2 weeks ago 14
ARTICLE AD
YouTube thông báo đình chỉ kênh của Tổng thống Trump trong ít nhất một tuần hoặc có thể lâu hơn do những cảnh báo vi phạm chính sách.
Read Entire Article